pt:page_members, lang:arm
գեվորգյան գեվորգ
Ծնվել է 1948թ.
1971 թ.  ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը
1983 թ. անցել է Ղեկավար կադրերի որակավորման բարձրացման դասընթացները
1971 -1982  թթ. աշխատել է հեռուստաֆիլմերի  «Երևան» ստուդիայում
1982 - 1991 թթ. «Հայֆիլմ» կինոստուդիա, արտադրության  բաժնի պետ
1992 - 2006 թթ. «Հայֆիլմ» կինոստուդիայի տնօրեն
08.02.2006 – 15.06.2006.  Մշակույթի նախարար
2006-ից Հայաստանի  ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն
2008 թ. պարգեւատրվել է Մշակույթի նախարարի մեդալով