pt:page_members, lang:arm
մուրադյան դավիթ
Ծնվել է 1951թ.
1973 թ. ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանը:
Ավելի քան 50 հոդվածների, 8 գրքերի, պիեսների հեղինակ է: 
Խմբագրել է երկու տասնյակից ավելի ֆիլմեր:
Պրոֆեսոր
 
2006 թ. “Ոսկե գրիչ” մրցանակ:
2011 թ. ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ:
 
ԳՐՔԵՐ
1. 2000 թ. -  Фотография на память.
2. 2000 թ. - Հայկական կինոկատալոգ 1924-1999 թթ.
3. 2001 թ. - Գնացքներ և կայարաններ
4. 2002 թ.-  Եվրոպան անիվների վրա
5. 2003 թ. - Մեր հին դաշնամուրը
6. 2005 թ. - Ժառանգության իրավունք
7. 2006 թ.- Սպասասրահի նվագախումբը
8. 2009 թ.- Երազների մեկնությու՚ն
10. 2009 թ.  - Հայկական կինոկատալոգ
 
ԲԵՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1.  2003 թ., 2010 թ. - Մեր հին դաշնամուրը:
2. 2005 թ. - Ժառանգության իրավունք: