pt:page_members, lang:arm
բախտամյան արթուր
Ծնվել է 1963թ.
1984 թ. ավարտել է Երևանի գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտը:
1986-1989 թթ. աշխատել է «Ֆիլմ» թերթի խմբագրությունում:
1989-1991թթ. - հեռուստառադիոպետկոմում:
1991-1995 թթ. - Ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբում:
1995-1997 թթ. - FM 105,5 ռադիոկայանում:
1997-2000 թթ. - FM 107 ռադիոկայանի հիմնադիր տնօրեն:
2000 թ.-ից  Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության ծրագրերի ղեկավար: