pt:page_members, lang:arm
վարդազարյան մարտին
Ծնվել է 1938թ.
1961 թ. Ավարտել է Երևանի Պետական կոնսերվատորիայի կատարողական բաժինը
1970 թ. Ավարտել է Երևանի Պետական կոնսերվատորիայի կոմպոզիտորական բաժինը
1965-1997 թթ. աշխատել է «Հայֆիլմ» կինոստուդիայում
1997 թ. Երևանի Պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր
 
1990 թ. ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ
2011 թ. ՀՀ ժողովրդական արտիստ
 on IMDb