pt:page_members, lang:arm
քոթանջյան ռաֆայել
Ծնվել է 1942թ.
1964 թ. ավարտել է Երևանի Գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտը
1964-1966 թթ. աշխատել է  Զանգեզուրի Ա. Շիրվանզադեի անվան թատրոնում
1968-1970 թթ. սովորել է Մոսկվայի հեռուստառեժիսուրայի բարձրագույն դասընթացներում
1990 թ. աշխատում է Երևանի դրամատիկական թատրոնում

2001 թ. պարգեւատրվել է «Մովսես Խորենացի» մեդալով
2003 թ. շնորհվել է ՀՀ Ժողովրդական արտիստի կոչում
2015 թ. «Համագործակցության աստղ» միջպետական մրցանակ
 on IMDb