pt:page_cinema, lang:arm
ֆիլմերԼիրիկական երթ (Կովկասյան բնապատկերներ)
Լիրիկական երթ (Կովկասյան բնապատկերներ) (1981)
1918թ քաղաքացիական պատերազմի խառն օրերին երիտասարդ, հմեստ ուսուցչուհի Մարիամիկը մորաքրոջ ընկերակցությամբ ուղեւորվում է որոնելու բոլշեւիկների հետ կալանավորված իր խաղամոլ ամուսնուն։ Նրա ճանապարհը երկար է, դժվարին, մահացու վտանգներով լի։
Մասնակիցներ՝