pt:page_cinema, lang:arm
ֆիլմերՂարաբաղյան անավարտ օրագիր
Ղարաբաղյան անավարտ օրագիր (1995)
Ֆիլմը պատմում է Արցախյան պատերազմի սկզբնական շրջանի ծանր օրերի մասին։
Մասնակիցներ՝